חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4700-01
שם הקורס בעיות סביבתיות בישראל - קורס סיורי שטח
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר חופית יצחק בן שלוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hofititz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 10:00 - 09:00
בניין: סביבה פורטר , חדר: 216
אופן ההוראה סיור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-15:00
בניין סביבה פורטר
חדר 105
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 08:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:
היכרות עם בעיות סביבתיות נבחרות בישראל באמצעות סיורים באתרים מגוונים.

תיאור הקורס:
על כל קבוצת סטודנטים לבחור נושא שאפשר לערוך בו סיור.

במהלך הסיור/באתרים יקבלו תלמידי הקורס הדרכה מהסטודנטים או מנציגים/מומחים שיוזמנו מראש לסיור. אם הנושא הנבחר מתפרס על כמה אתרים, יש לתאם את לוח הזמנים בהתאם.
הקורס יציג אתרים בישראל המהווים אתגר סביבתי לאומי הן מבחינת הבעיות הסביבתיות הפיזיות והן מבחינת יחס החברה ו/או הרשויות אליהם.
הקורס יתמקד בהבנת דרכי הפעולה של גופים כמו המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות ו-NGOs.
במהלך הסיור יציגו הסטודנטים את הנושא שבחרו. כמו כן מומלץ להזמין לאתרים דוברים או מומחים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

מטלת אמצע
אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00