חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4800-01
שם הקורס דיון בבעיות סביבה (פורום מ"א)
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר אורי אובולסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: uriobols@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 10:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:
דיון בנושאי סביבה נבחרים תוך דגש על היבטים רלוונטיים לנושאי המחקר של התלמידים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00