חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4800-01
שם הקורס דיון בבעיות סביבה (פורום מ"א)
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה פרופ' אלכסנדר גולברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: agolberg@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סביבה פורטר , חדר: 205
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-11:00
בניין סביבה פורטר
חדר 221
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:
דיון בנושאי סביבה נבחרים תוך דגש על היבטים רלוונטיים לנושאי המחקר של התלמידים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00