חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4900-02
שם הקורס סדנת פרויקט גמר
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה פרופ' אלכסנדר גולברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: agolberg@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סביבה פורטר , חדר: 205
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-15:00
בניין סביבה פורטר
חדר 302
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס להנחות את תלמידי התוכנית ללא תזה בהכנת פרויקט הגמר.
תלמידי התוכנית העומדים לסיים את לימודיהם (סמסטר אחרון, או לפני אחרון, ראה תנאים נדרשים) משתתפים בסדנת פרויקט גמר של המסלול בו הם רשומים: קיימות, אנרגיה או משאבי מים. תלמיד יוכל להתקבל לסדנת פרויקט גמר רק לאחר שהשלים הכנת סמינריון אחד לפחות.
הקורס מתנהל במקביל בשלושה נושאים (קיימות, אנרגיה, מים). המפגשים בחדרים שונים שיפורסמו בהתאם.
מטלות הקורס כוללות הצגה ראשונית של נושא הפרויקט בפורום הסדנא, הכנת פרויקט בכתב והגשתו למורה, והצגה סופית של הפרויקט במסגרת יום עיון של הסדנא.
ציון הקורס ? ציון "עובר". התלמיד מקבל ציון על פרויקט הגמר, הצגתו בכתב ובע"פ.
ציון הכרחי להכרה בפרויקט הגמר הוא 70 לפחות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00