חזרה

סילבוס

מספר קורס 1031-3978-01
שם הקורס התמחות מעשית ביחסי ישראל והאיחוד האירופי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
מדע המדינה
מרצה ד"ר מאיה שיאון צדקיהוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mayasion@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום א
שעות 18:00-20:00
בניין נפתלי - מדעי החברה
חדר 204
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ה
שעות 16:00-18:00
בניין נפתלי - מדעי החברה
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס נועד לגשר בין העולם האקדמי בכלל, והתכנית ללימודי האיחוד האירופי בפרט, לבין עולם התעסוקה על ידי יצירת הכרות עם עולם זה והתנסות בו. לכן הקורס בנוי במתכונת "למידה מבוססת פרויקט" ולמידה על בסיס פעולה בעולם האמיתי וחקר שלו. מטלות הקורס מכוונות לגשר בין הכישורים האקדמיים לתוצרים מעולם התעסוקה ומבוססות על ידע הנצבר כתוצאה מההתמחות.
האיחוד האירופי הוא יישות ייחודית ביחסים הבינלאומיים. עבור ישראל האיחוד הוא שותף מרכזי ביותר לכלכלתה וגורם משפיע על הרגולציה בה, אם כי נסתר יחסית מהעין עבור ישראלים רבים. אחת ממטרות הקורס היא לחשוף את הסטודנט/ית להיקף ועושר היחסים ומקומות העבודה העוסקים בקשרי ישראל ? האיחוד האירופי.
מסגרת הקורס מאפשרת התנסות מעשית על פי הרקע הדיסיפלינרי ממנו מגיע.ה הסטודנט.ית, על בסיס הבנה עיונית של היחסים הפוליטיים, הכלכליים, הרגולטוריים והמשפטיים בין ישראל לאיחוד האירופי, ורכישת/שיפור מיומנויות כניסה לשוק העבודה, אליו תחשפו במהלך הקורס וההתמחות.
רוב מקומות ההתמחות הם במגזר הציבורי (משרדי וסוכנויות ממשלה, רשויות מקומיות, לשכות סחר, מכוני מחקר, ועוד). ההתמחות תהיה בת מינימום 120 שעות ותתחיל מנובמבר/דצמבר עד מאי (6 שעות ליום בשבוע * 20 שבועות).
הקורס יקנה מיומנות כתיבת נייר מידע, הפקת פוסטר דיגיטלי וכתיבת נייר מדיניות ? שלושתם סובבים בעית מדיניות הקשורה למקום ההתמחות.

תנאי להשתתפות בקורס ההתמחות הוא (א) ראיון קבלה בקיץ, לפני תחילת הסמסטר, (ב) רישום לקורס המבוא לאיחוד האירופי - המשך השתתפות בהתמחות מותנה בהשלמת חובות קורס המבוא בהצלחה. אי השלמתם ו/או אי ביצוע ההתמחות באופן מספק משמעה מעבר הסטודנט/ית לקורס הסדנה (לאחר פגישה איתי).הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לאיחוד האירופי (10997000)
קורסים מקבילים
מבוא לאיחוד האירופי (10997000)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00