חזרה

סילבוס

מספר קורס 1031-4481-01
שם הקורס סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
מדע המדינה
מרצה פרופ' תמר חנה מייזלס גנזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: meisels@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: נפתלי - מדעי החברה
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ד
יום ב
שעות 18:00-21:00
בניין נפתלי - מדעי החברה
חדר 208
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בסוגיות מוסריות-פוליטיות מרכזיות ויציג את המחלוקות הנוגעות להן מנקודת המבט של המוסר המדיני. הקורס מניח ידע קודם ובסיסי בתורות מוסר וברעיון המדיני המודרני שנלמדו בקורסי המבוא של התואר הראשון (ליבראליזם, תועלתנות, תורת המוסר של קאנט, רולס, וכיו"ב). על בסיס זה, כל שיעור או שניים יעסקו בסוגיה קונטרוברסלית שונה, סביב חמש תמות: 1. לאומיות, סכסוכים טריטוריאליים, 2. מלחמות צודקות ולא צודקות/אתיקת מלחמה. 3. הזכות על הגוף, ובכלל זה סוגיית ההפלות, תרומות איברים'... 4ץ זכויות בע"ח ואיכות הסביבה. 5. סוגיות סביב סיום חיים - התאבדות והמתות חסד, עונש מוות. ועוד. בכל מקרה, יתבקשו הסטודנטים לקרוא מאמר או שניים מרכזיים בנושא ולהכיר את תכנו לקראת השיעור, כבסיס לדיון. כמטלת סיכום בסוף הקורס, יתבקש כל סטודנט לבחור אחד מן הנושאים, או אספקט שלו, להציגו בכיתה, ואח"כ לכתוב עבודה קצרה שדנה בנושא מכל היבטיו, באמצעות הידע הנרכש בקורס בתוספת חומר ביבליוגראפי נוסף.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00