חזרה

סילבוס

מספר קורס 1041-2611-01
שם הקורס מגדר וחברה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מרצה ד"ר אורנה דונתצרו קשר
צור קשר דוא"ל: donathor@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 09:00-12:00
בניין נפתלי חברה
חדר 001
אפטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה מבקש לעסוק ברעיונות הגמוניים וביקורתיים על "מין", "מגדר" ו"מיניות". במהלכו נערוך היכרות עם האופנים שבהם "מגדר" הנו מנגנון מרכזי בייצורם של היררכיות ויחסי-כוח, ועם אופנים גלויים וסמויים שבהם תפישות ממוגדרות מארגנות את עולמנו כמו-גם מצמצמות את מרחב התנועה של רבות ורבים מאיתנו בו.
חלקו הראשון של הקורס יוקדש להנחת תשתית תיאורטית ומושגית שמקורותיה בזרמים שונים של חשיבה פמיניסטית וקווירית.
בחלקו השני נדון בהשלכות רחבות היקף של תפישות ממוגדרות אלה בכמה זירות מרכזיות בחיים חברתיים, ונבחן כיצד סדר חברתי ממוגדר ? שמצטלב עם רעיונות רווחים על הגזעה, אתניו?ת ומעמד כלכלי ? אף מעצב תפישותינו על בית, רגשות, זמן, זיכרון, שכחה, דיבור ושתיקה, כמו גם תפישות על מהו עיקר ומהו טפל.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לסוציולוגיה (10411102) +מבוא לאנתרופולוגיה (10411101) +מקורות היסטוריים ואינטלקט (10411105)


tau logohourglass00:00