חזרה

סילבוס

מספר קורס 1071-1102-01
שם הקורס מבוא למדעי הפסיכולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
פסיכולוגיה
מרצה פרופ' גלית יובלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gality@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 254
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 08:30-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידים לנושאים מרכזיים בחקר המדעי של תהליכים מנטליים והתנהגות. יושם דגש בעיקר על השאלה כיצד ניתן לחקור תהליכים ומשתנים פסיכולוגיים בשיטות מדעיות אמפיריות. הקורס יכלול את הנושאים המרכזיים בתחום הפסיכולוגיה בינהם למידה, קוגניציה, חקר המוח, פסיכולוגיה חברתית, אישיות, התפתחות ופסיכופתולגיה. הקורס ישלב סקירה של מחקרים קלאסיים עם מחקרים עדכניים בתחומים השונים. הקורס כולל 8 הרצאות מקוונות ו 4-5 הרצאות פרונטליות בכיתה בהתאם לתאריכים שיפורטו בסילבוס הקורס.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00