חזרה

סילבוס

מספר קורס 1071-2337-01
שם הקורס מודלים חישוביים בפסיכולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
פסיכולוגיה
מרצה פרופ' מריוס אושרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: marius@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 150
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין נפתלי חברה
חדר 205
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יציג שיטות חישוביות בהן ניתן להשתמש לפיתוח מודלים של זיכרון, קשב, בחירה-תפישתית, קבלת החלטות, סיווג, ופתרון בעיות, ושבהן ניתן להשתמש לניבוי כמותי לגבי הדיוק וזמן התגובה. המודלים ישמשו במחקר נוירו-קוגניטיבי, אך יתמקדו בהסבר נתונים התנהגותיים במשימות קוגניטיביות (צורה-רקע, סטרופ, מבחני זיכרון, בחירה, מטה-קוגניציה). הקורס יתמקד במיוחד בעימות בין מודלים ותאוריות מתחרות. למרות שזו אינה דרישת קדם, רקע חישובי (כגון Matlab) מהווה יתרון. חלק גדול מההערכה יתבסס על פרוייקט חישובי או סקירה ביקורתית של ספרות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00