חזרה

סילבוס

מספר קורס 1071-2904-01
שם הקורס מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
פסיכולוגיה
מרצה פרופ' ליעד מודריק-דנןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mudrikli@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 221
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 08:30-10:00
בניין בר-שירה
חדר 010
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מבוא לתהליכים התפתחותיים, בדגש על גילאי ינקות, ילדות והתבגרות. ייסקר מקומו של התחום בהיסטוריה של הפסיכולוגיה בויכוח ביחס לתורשה-סביבה, ויוצג ההיבט ההתפתחותי בתאוריות אישיות ואינטלקט מרכזיות, דוגמת אלה של פרויד ופיאז'ה. יוצגו תיאורטיקנים בולטים בשדה (אריקסון, בולבי ואחרים) ומושגי היסוד שפיתחו. בנוסף יסקרו ממצאי מחקר רלוונטיים והתאוריות בהן הם מעוגנים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדעי הפסיכולוגיה (10711102)


tau logohourglass00:00