חזרה

סילבוס

מספר קורס 1071-2909-01
שם הקורס תפיסה ופסיכופיזיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
פסיכולוגיה
מרצה פרופ' ניצן צנזורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: censornitzan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 215
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין גילמן רוח
חדר 223
ברגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

כיצד מייצרים בני אדם את עולמם התפיסתי על בסיס מגוון הגירויים הפיסיקליים הפוגעים במשטח החושי? התפיסה האנושית נשלטת ע"י חוקים המשותפים לכל המערכות החושיות אך גם ע"י כללי פעולה המאפיינים מערכות חושיות פרטיות. מטרתו של קורס זה היא לעשות היכרות יסודית עם שתי קבוצות החוקים ולהרוויח באמצעותן הבנה מעמיקה של התפיסה האנושית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדעי הפסיכולוגיה (10711102)


tau logohourglass00:00