חזרה

סילבוס

מספר קורס 1071-2911-01
שם הקורס למידה- התניה קלאסית ואופרנטית: תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
פסיכולוגיה
מרצה פרופ' שגב ברקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: barakseg@mail.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 147
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין גילמן רוח
חדר 223
ברגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יסקור תופעות בסיסיות בהתניה קלסית ואופרנטית בבעלי חיים ובבני אדם כולל, רכישה, הכחדה, הכללה והבחנה, התניה אקסיטטורית ואינהיביטורית, התניה אפטטיבית ואברסיבית, חיזוק חיובי, חיזוק שלילי, עונש והמנעות. יתוארו גורמים המשפיעים על יעילות ההתניה, כולל חסך, גודל החיזוק, עיכוב בחיזוק. יודגם יישום של עקרונות התניה קלסית והתניה אופרנטית בטיפול עם בני אדם. בנוסף, יוצג ניתוח תאורטי של התניה קלאסית והתניה אופרנטית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדעי הפסיכולוגיה (10711102)


tau logohourglass00:00