חזרה

סילבוס

מספר קורס 1071-3111-01
שם הקורס מבחנים והערכה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
פסיכולוגיה
מרצה ד"ר עידית גוטמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iditka@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:30-10:00
בניין נפתלי חברה
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מבוא לתחום האבחון וההערכה בפסיכולוגיה. יתואר מקום המבחנים בהיסטוריה של הפסיכולוגיה, ייעודם והרקע החברתי-תרבותי שלהם. עיקרי תאורית המדידה ומושגי יסוד בפסיכומטריקה מובאים תוך קישורם לכלים המרכזיים לאיבחון אינטיליגנציה ואישיות. יסקרו סיווגים שונים של מבחנים (השלכתיים, אוביקטיביים, מבחני כושר, נטיה וכיוב'). בנוסף יוצגו כמה מהמבחנים הבולטים שבשימוש נפוץ בשדה הקליני, התעסוקתי והמחקרי, והתאוריות בהם הם מעוגנים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדעי הפסיכולוגיה (10711102) +מבוא לפסי' התפתחותית (10712904)


tau logohourglass00:00