חזרה

סילבוס

מספר קורס 1071-3663-01
שם הקורס מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
פסיכולוגיה
מרצה ד"ר אלה אורןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: elaoren@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 215 א
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין נפתלי חברה
חדר 003
זאב סגל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יפגיש את הסטודנטים\ות עם סוגיות יסוד העומדות בבסיס ההגות של מדעי הפסיכולוגיה ועם ציוני דרך מרכזיים בתולדות החשיבה המערבית הפסיכולוגית. יושם דגש על תפישות שונות אודות טבע האדם, מושג העצמי, יחסים בינאישיים ועוד, כאשר המטרה תהיה לבחון את האידיאות העיקריות שעיצבו את תודעת האדם המודרני ואת התנאים המקדימים להתפתחותם של תחומי הידע השונים במדעי הפסיכולוגיה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדעי הפסיכולוגיה (10711102)


tau logohourglass00:00