חזרה

סילבוס

מספר קורס 1071-3678-01
שם הקורס ניתוח נתונים מתקדם בפסיכולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
פסיכולוגיה
מרצה ד"ר מיכאל משה איתמר גלעדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: michaelgil@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה הסטודנטים יבצעו משימות של אנליזה סטטיסטית על נתונים שנרכשו במעבדות לפסיכולוגיה, עם דגש מיוחד על שימוש במודלים פרדיקטיביים, ו/או עבודה עם נתוני עתק.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00