חזרה

סילבוס

מספר קורס 1082-4285-01
שם הקורס דמוגרפיה, סביבה, חברה ומדיניות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
מדיניות ציבורית
מרצה פרופ' אלון טלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: alontal@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 11:00 - 10:00
בניין: נפתלי - מדעי החברה , חדר: 053

חמישי 14:00 - 13:00
בניין: נפתלי - מדעי החברה , חדר: 053
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ד
יום ה
שעות 15:00-18:00
בניין נפתלי - מדעי החברה
חדר 107
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מדינת ישראל היא בפועל המדינה הצפופה ביותר בעולם המערבי כאשר אוכלוסייתה אמורה להכפיל את עצמה בתוך כ-30 שנה. צפיפות האוכלוסין הנוכחית, מה כל שכן העתידית מהווה אתגר משמעותי למדיניות ציבורית בישראל. הקורס מתמודד עם סוגיות שונות הקשורות לאוכלוסיה וקיימות בישראל ובעולם. העליה המתמדת באוכלוסיה מהווה גורם מרכזי למשבר הסביבתי והחברתי הגלובלי. התופעות השליליות גם באות לידי ביטוי ביתר שאת במדינת ישראל. ניתן לזהות לחץ דמוגרפי מאחורי בעיות סביבתיות מגוונות הקיימות בישראל בתחומים כגון: התדלדלות השטחים הפתוחים, הירידה בהמגוון הביולוגי, העליה בפליטות גזי חממה, המחסור במים עליים ? יחד עם בעיות חברתיות כגון פקקי התנועה, צפיפות בתי הספר,בתי החולים ובתי המשפט יחד עם מחסור בדיור ואלימות גוברת. מאז הקמתה, למדינת ישראל מדיניות דמוגרפית ברורה של עידוד ילודה, אולם האתגרים הרבים הקשורים לצפיפות מעלים את הצורך לשקול מדיניות חדשה שאינה תומכת בעידוד הפוריות אלא ביציבות דמוגרפית.

בקורס יצוגו מושגי יסוד בדמפוגרפיה, מגמות גלובליות ומקומיות הקשורות לגידול אוכלוסין. ינותחו מגוון מחקרים אקדמיים חדשים המתקיימים בדבר היבטים שונים של קיימות והשפעת הצפיפות. במחצית השניה של הסמסטר הקורס יעסוק בשתי שאלות עיקריות: כיצד מדיניות ציבורית צריכה להשפיעה על גודל האוכלוסיה בחברה הישרלאית ? אם בכלל? וכיצד החברה הישראלית צריכה להיערך לצפיפות גבוהה מאד היוצרת מציאות מאתגרת חדשה? הקורס יאפשר לסטודנטים להשתלב במחקרים קיימים ו/או פעילות ציבורית כמו לעצב ניירות מדיניות בהיבטים שונים של מדיניות ודמוגרפיה.

דרישות הקורס הן: השתתפות ערה (קריאה מראש לפני השיעורים); הכנת עבודות מעשיות (בתיאום עם פורום ?צפוף? וגופים ציבורים אחרים); הצגת העבודות בכיתה ובוחן מסכם בסוף הסמסטר.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינת ביניים
עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00