חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-1118-06
שם הקורס הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר אליזבט מרים חאג' ח'וריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: merhajhouri@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה עבודה מעשית
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המטרה: הכרה שיטתית של מקצוע העבודה הסוציאלית. בסמסטר הראשון מוקדש
יום בשבוע לביקורים בשירותי רווחה ומפגש עם עובדים סוציאליים. בסמסטר
השני, יום בשבוע, התלמידים מוצמדים לשירותי רווחה, לומדים להכיר את שירותי
הרווחה הניתנים לפונה, את הקהילות בהן פועלים שירותי הרווחה ואת תפקידי
העובד הסוציאלי. התלמידים מתנסים ביצירת קשר עם פונה תוך הקניית מיומנויות
מקצועיות ראשוניות ופיתוח מודעות עצמית.
הוראת השדה מלווה בהדרכת עובדים סוציאליים מקצועיים הפועלים בסוכנויות אלו
ובתאום וליווי של מורי קורס השיטות.
השיבוץ לשירותים בסמסטר ב' מותנה בהגשת כל המטלות של סמסטר א'.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00