חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-1120-01
שם הקורס מבוא למשפט
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר עדו קטריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: katri@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מבוא למשפט יקנה כלים בסיסיים להבנת עולם המשפט. חלקו הראשון יסקור בין היתר, תיאוריות של צדק, מושגי יסוד, מבנה מערכת המשפט הישראלית. חלקו השני של הקורס יתמקד בענפי המשפט השונים: ציבורי, בינלאומי, פרטי ופלילי. חלקו השלישי של הקורס יתבונן באופן ביקורתי על עולם המשפט.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00