חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-1130-05
שם הקורס מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה מר עמרי בינגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omribng@mail.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 101
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 152
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: רכישת מיומנויות להתערבות ישירה. הקורס עוסק בתרגום של
הבסיס הפילוסופי, הערכי והקונספטואלי - כפי שנלמד בקורס השיטות -
להתנהגויות מקצועיות ומיומנויות התערבות.
הדגש בשנה א' הוא על הבנה והתמודדות עם מושגים העומדים בבסיס הקשר
המסייע (קבלה, אמפטיה, שיפוטיות ודעות קדומות, התנגדות וכו'); תרגול
מיומנויות תקשורת כגון הקשבה, שאילת שאלות, טכניקות תמיכה והכוונה;
והתנסות ראשונית במיומנויות התערבות ישירה (עריכת חוזה ראשוני, איסוף
מידע). הלמידה תתבצע באמצעות קריאת חומר תיאורטי, סימולציות וניתוח
אירועים.



טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםשיטות בעבודה סוציאלית-א (11101100) +הכשרה מעשית (11101118)


tau logohourglass00:00