חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-1133-01
שם הקורס מבוא לעבודה סוציאלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ליה לויןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: levinlia@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מהו מקצוע העבודה הסוציאלית? ממה הוא מורכב? על מה מתבסס? מהיכן שואב השראה? לאן פניו? ומי הם העובדים הסוציאליים? מה בעצם הם עושים?
עובדים סוציאליים הם מן העומדים בחזית הפעולה לקידום חברה צודקת ולשיפור איכות חייהם של אנשים במצבי מצוקה נקודתיים ומתמשכים. תחילת הלימודים לקראת קבלת הרישיון לעסוק בעבודה סוציאלית מסמנת אירוע משמעותי בחיי כל תלמיד ותלמידה. באופן מעשי וגם סמלי, גלומה בה ראשית השתלבות בקהילייה מקצועית, אשר למרות גילה הצעיר יחסית, בססה לה מקום בלתי מוטל בספק במערך שירותי הרווחה, בריאות הנפש, התקון והבריאות במרבית מדינות העולם. במהלך הקורס נחשף חשיפה ראשונית לתשתית שעליה בנויה העבודה הסוציאלית, מרכיביה והדילמות המרכזיות המאפיינות אותה בעת הנוכחית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00