חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-2100-02
שם הקורס שיטות בעבודה סוציאלת-ב.
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' אדוה ברקוביץ`-רומנוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: advaberk@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 017
סמסטר ב' תשפ"ג
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 017
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שיטות בעבודה סוציאלית הינו קורס שנתי, הכולל שתי שעות הוראה ויומיים בשבוע הכשרה מעשית.קורס זה מתקיים במקביל לקורס מיומנויות התערבות ב': אבחון פסיכוסוציאלי.

שני הקורסים מועברים על ידי אותו צוות הוראה ובהרכב זהה של הסטודנטים. קורסים אלו, בנוסף להתנסות בשדה, מהווים יחידה אחת. ציון של פחות מ 60% באחד מהקורסים לא מאפשר מעבר לשנה ג'.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות בעבודה סוציאלית-א (11101100) +הכשרה מעשית (11101118) +מבוא לרווחה חברתית (11101112) +מדינת הרווחה בישראל (11101129) +שיטות ראיון (11101130)
קורסים מקבילים
הכשרה מעשית (11102108) +אבחון פסיכוסוציאלי (11102116)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00