חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-2102-01
שם הקורס דיני רווחה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר עדו קטריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: katri@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרתו של הקורס הינה הכרה עם הבסיס החוקי עליו מבוסס מקצוע העבודה הסוציאלית וכן הנגשה של סוגיות משפטיות רלוונטיות למקצוע העבודה הסוציאלית. בקורס נעסוק במסגרת החוקית של מקצוע העבודה הסוציאלית, הגדרותיו, גבולותיו ונדון בסמכויות והחובות המוטלות על העוסקות והעוסקים במקצוע. נחקור את המשפט ככלי לעבודה סוציאלית בתחומי הזכויות הכלכליות- חברתיות, דיני המשפחה, המשפט הפלילי ומעמד בישראל. נעסוק בשאלות תיאורטיות, בהכרעות משפטיות עקרוניות ובתיקים פרטניים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לרווחה חברתית (11101112) +מדינת הרווחה בישראל (11101129) +מבוא למשפט (11101120)


tau logohourglass00:00