חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-2116-02
שם הקורס מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' אדוה ברקוביץ`-רומנוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: advaberk@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 017
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 017
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס "מיומנויות התערבות: הערכה פסיכו-סוציאלית", הוא שנתי הכולל שתי שעות שבועיות . קורס זה מתקיים במקביל לקורס "שיטות בעבודה סוציאלית" ולהכשרה המעשית. שני הקורסים מועברים על ידי אותו צוות הוראה ובהרכב זהה של הסטודנטים.

קורסים אלו ובנוסף ההתנסות בשדה, מהווים יחידה אחת. המעבר לשנה ג' מותנה בציון 60% לפחות בכל אחת מיחידות הלימוד.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות בעבודה סוציאלית-א (11101100) +הכשרה מעשית (11101118) +מבוא לרווחה חברתית (11101112) +שיטות ראיון (11101130)
קורסים מקבילים
הכשרה מעשית (11102108) +שיטות בעבודה סוציאלת-ב. (11102100)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00