חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-2236-01
שם הקורס קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר גיא פלדמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: guyfeldman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 127
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מקצוע העבודה הסוציאלית משלב בין רמות התערבות שונות. עובדות סוציאליות נדרשות לעתים להתערב ולסייע לקהילות שלמות הסובלות מאי צדק והדרה. בתהליכים מסוג זה, הופכת הקהילה לשותף אקטיבי לקידום שינוי במצבה. מטרתו של קורס זה היא להכיר לסטודנטים את העבודה הקהילתית כרמת התערבות רלוונטית וייחודית בעבודה סוציאלית. הקורס ידון בגישות תיאורטיות שונות בעבודה קהילתית, ימקם את העבודה הקהילתית בהקשר היסטורי, יציע כלים בסיסיים להתערבות עבור ועם קהילות שונות, ויקשר את העבודה הקהילתית למגמות כלכליות, חברתיות ופוליטיות בישראל ובעולם.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00