חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-2430-01
שם הקורס עבודה מערכתית - טיפולית עם להט"ב
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה מר אורי עייקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: urieick@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 150
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטיות.ים את הקהילה הלהט"בית ? פרטים, משפחות וקהילות. הקורס מבקש להעמיק את הידע בכל הקשור לתיאוריות במיניות, היכרות עם הקהילה הגאה, וגישות לעבודה סוציאלית פרטנית, משפחתית וקהילתית עם להט"ב. הקורס יתמקד בהיכרות עם מושגים בסיסיים הקשורים לזהות מגדר ונטייה מינית, בהיסטוריה של המאבק לשוויון זכויות לקהילה הגאה בעולם ובישראל, בהבנת התהליכים והאתגרים העוברים על פרטים (תהליכי גיבוש נטייה מינית וזהות מגדר), משפחות (יציאה מהארון בפני בני משפחה, כינון משפחה גאה), וקהילות (הקהילה הגאה). כמו כן, נסקור סוגיות הקשורות לבריאות הנפשית והפיזית המאפיינות להט"ב תוך היכרות עם המענים הקיימים בישראל. בנוסף, מבקש הקורס ליצור דיאלוג פתוח בין הסטודנטיות והסטודנטים, המרצה, וחומר הלימודים, על מנת לעבד ולעבוד על דעות מגוונות הקשורות למיניות, נטייה מינית וזהות מגדר, ולגשר על פערים העשויים לנבוע מהערכים האישיים, הדתיים, החברתיים והפרטניים. כל זאת על מנת לבסס עבודה סוציאלית הרגישה לנושאים וסוגיות אלו.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00