חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-2432-01
שם הקורס התערבות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' יעל לויאלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaelleviel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אנשים עם מוגבלות מהווים קבוצת אוכלוסייה גדולה בישראל, ולה מאפיינים ייחודיים. תחום המוגבלות מעלה את השאלה כיצד אנו מגדירים את המונח "מוגבלות" ופותח פתח להתבוננות תיאורטית, פילוסופית-תפישתית, מדינית-ציבורית, תרבותית-חברתית, פסיכולוגית הכוללת את תחום בריאות הנפש ועוד. לרוב, אבחון מוגבלות מתבצע בגילאי הילדות ומוביל לשינוי מסלול החיים של הילד ובני משפחתו.
ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות הינם בעלי צרכים מיוחדים המצריכים התיחסות ומענה הן מהסביבה הקרובה והן מהחברה כולה. השפעת האבחון היא "כמו מעגלים במים" על כל סביבתו של הילד, והיא מובילה לצורך בהתמודדות לאורך כל מעגל החיים.
עובדים סוציאליים פוגשים ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות וכן את בני משפחותיהם בכל מגוון השירותים והפעילות בשדה המקצועי הפרטני, הקבוצתי והקהילתי, והם זקוקים לידע וכלים כדי לתת מענים מקצועיים מתאימים.
איך מגדירים מוגבלות? מי מאבחן? מהו תהליך האבחון? מהן הגישות התיאורטיות שמתייחסות למוגבלות? מהי המדיניות הציבורית והחברתית בישראל ובעולם וכיצד התפתחה? מה מאפיין את חווייתו של הילד עם המוגבלות ומהי החוויה וההתמודדות של בני משפחתו? מה מקומו של העובד הסוציאלי בעולם המוגבלות ומהם עקרונות מובילים בהתערבות בעבודה עם ילדים בעלי מוגבלות ובני משפחותיהם?
הקורס יפגיש את הלומדים עם סוגיות בעבודה בתחום וייתן ידע עדכני בתחום המוגבלות, לצד עידוד לחשיבה רפלקטיבית וביקורתית על נקודת המפגש בין פונים בעלי מוגבלות לנותני שירות, בדגש על השירותים הסוציאליים. הקורס מכוון לסייע ללומדים להכיר מענים מקצועיים תוך נקודת מבט מכבדת כלפי ילדים בעלי מוגבלות וכלפי בני משפחותיהם.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00