חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-2432-01
שם הקורס התערבות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' יעל לויאלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaelleviel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אנשים עם מוגבלות מהווים קבוצת אוכלוסייה גדולה בישראל, ולה מאפיינים ייחודיים. לרוב, אבחון מוגבלות מתבצע בגילאי הילדות ומוביל לשינוי מסלול החיים של הילד ובני משפחתו. כיצד מגדירים מוגבלות, מהם צרכים מיוחדים, ומה מקומה של אוכלוסיה זו בישראל? מהי המדיניות הציבורית והחברתית, מהן ההשפעות התרבותיות והשפעותיהן על הילדים ועל משפחותיהם? הקורס יסקור היבטים אלה, ואת התפיסות התיאורטיות בעבר ובהווה שעוסקות בתחום מוגבלות.
עובדים סוציאליים פוגשים ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות וכן את בני משפחותיהם בכל מגוון השירותים והפעילות בשדה המקצועי הפרטני, הקבוצתי והקהילתי, והם זקוקים לידע וכלים כדי לתת מענים מקצועיים מתאימים.
הקורס יפגיש את הלומדים עם סוגיות בעבודה בתחום וייתן ידע עדכני בתחום המוגבלות, לצד עידוד לחשיבה רפלקטיבית וביקורתית על נקודת המפגש בין פונים בעלי מוגבלות לנותני שירות, בדגש על השירותים הסוציאליים. הקורס מכוון לסייע ללומדים להכיר מענים מקצועיים תוך נקודת מבט מכבדת כלפי ילדים בעלי מוגבלות וכלפי בני משפחותיהם.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00