חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-2806-01
שם הקורס סטטיסטיקה לעבודה סוציאלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר נגה צורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogatsur@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 251
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 127
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרתו של קורס זה היא הקניית ידע במושגי יסוד בניתוח כמותי של נתונים: תיאור, ניתוח והסקה סטטיסטית, תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש בתכנת SPSS.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

מטלת אמצע
בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00