חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-2822-01
שם הקורס הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' ליאת חממהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hamama@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע תאורטי בסיסי על התפתחות הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית (CBT-Cognitive Behavior Therapy) ויישומיה. הקורס יכלול הכרת המודלים מהגישה ההתנהגותית (פבלוב, סקינר, בנדורה ואחרים), הגישה הקוגנטיבית (אליס ובק) ומודלים שהתפתחו מהגישה ההתנהגותית- קוגניטיבית (הגישה הקונסטרוקטיבית, קשיבות עצמית - mindfulness, מודל שליטה עצמית; מודל עיבוד מידע). בנוסף, יוצג הקשר בין הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית לבין העבודה הסוציאלית כפרופסיה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהתיאוריה של הפרקטיקה (11101128) +הכשרה מעשית (11101118)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00