חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3016-03
שם הקורס מיומנויות התערבות ג: התערבות והערכתה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה פביאנה גרבר אפשטייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: paulagarber@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 230
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 123
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 123
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יקנה לסטודנטים את הידע והמיומנויות לתכנון התערבות מקצועית ברמת הפרט, המשפחה והקבוצה. תכנון ההתערבות כולל הגדרה והערכה של בעיות וצרכים, הצבת מטרות, ביצוע ההתערבות והערכת התהליך ותוצאותיו. זאת, בהתאם לתחומי הבעיה ולדרכי ההתערבות המאפינים את עולם התוכן של ההתרכזות. כן ידונו בקורס היבטים נוספים בתהליך ההתערבות הקשורים למסגרות ההתערבות ולקשר הטיפולי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות בעבודה סוציאלת-ב. (11102100) +הכשרה מעשית (11102108)
קורסים מקבילים
הכשרה מעשית (11103208)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00