חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3016-04
שם הקורס מיומנויות התערבות ג: התערבות והערכתה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ג`וליה גוזמן ברשאןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gozmang@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 124
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 124
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הקורס יקנה לסטודנטים את הידע והמיומנויות לתכנון התערבות מקצועית ברמת הפרט, המשפחה והקבוצה. תכנון ההתערבות כולל הגדרה והערכה של בעיות וצרכים, הצבת מטרות, ביצוע ההתערבות והערכת התהליך ותוצאותיו. זאת, בהתאם לתחומי הבעיה ולדרכי ההתערבות המאפינים את עולם התוכן של ההתרכזות. כן ידונו בקורס היבטים נוספים בתהליך ההתערבות הקשורים למסגרות ההתערבות ולקשר הטיפולי.
דרכי הלמידה: קריאה ולימוד של חומר תיאורטי, דיונים, תרגול ניתוח ודיון של התערבויות מן השדה.
מטלות הקורס:
1. הצגת מטופל בכיתה - 20% (תאריכים ייקבעו בתחילת השנה).
2. עבודת סיכום סמסטר א' - תכנון התערבות מעבר לרמת הפרט (40%), תאריך הגשה: 20.2.2023.
3. הצגת התערבות מעבר לפרט בכיתה במפגש משותף עם המדריכות בסוף השנה.
4. עבודת סיכום סמסטר ב' - סיכום ההתערבות ברמת הפרט/משפחה (40%), תאריך הגשה: 20.7.2023.

שתי העבודות יוגשו דרך המודל עד השעה 23.59 במועד שנקבע. כל חריגה מן המועד שנקבע תיתכן רק באישור הועדה לענייני תלמידים.

בהתאם להנחיות בית הספר: הגשת עבודה באיחור וללא אישור הוועדה תגרור הורדת 10 נקודות מציון העבודה, על כל שבוע איחור נוסף יורדו 5 נקודות מציון העבודה. שימו לב כי אין אפשרות לתקן עבודה בקורס.

נוכחות בשיעורים:
? הנוכחות בשיעורים הינה חובה.
? אין להעדר מעבר לפעמיים בכל סמסטר. במקרה של היעדרות מעבר לפעמיים, הקורס לא יוכר.
? בשל אופי הקורס השיעורים לא יונגשו או יוקלטו. היעדרות גם במקרה של בידוד, נחשבת כחיסור. סטודנט שייעדר יותר מפעמיים יצטרך לפנות לוועדת סטודנטים כדי לקבל אישור להמשיך בלימודים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות בעבודה סוציאלת-ב. (11102100) +הכשרה מעשית (11102108)
קורסים מקבילים
הכשרה מעשית (11103208)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00