חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3020-01
שם הקורס פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ליה לויןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: levinlia@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בהתאם לקוד האתי המנחה את עבודתם, השיח המקצועי המאפיין אותם והפרספקטיבה הייחודית באמצעותה הם מתמודדים עם בעיות חברתיות, נקראים עובדים סוציאליים ועובדות סוציאליות לפעול למציאת פתרונות המקדמים צדק חברתי בכל רמות ההתערבות. בכלל הרמות הללו, גם ההשפעה על המדיניות החברתית המעצבת באופנים שונים את מציאות חייהם של לקוחות, את חלוקת המשאבים והנגישות לזכויות בחברה, וכן את תנאי העבודה של העובדים והעובדות עצמם.

בקורס זה נלמד כיצד לגייס את הידע שברשותנו בנושא מדיניות חברתית לטובת השפעה אקטיבית על תהליכים ברמת המאקרו. זאת, באמצעות למידת שיטות ניתוח, פעולה והתמודדות יצירתית עם מדיניות, קובעי מדיניות, לקוחות, ושותפים נוספים לדרך השינוי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00