חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3027-01
שם הקורס התיאוריה של הפרקטיקה ג'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר עדו קטריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: katri@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 127
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטיות וסטודנטים להרחיב את הידע אודות תיאוריות ביקורתיות לעבודה מעשית. הקורס יסקור גישות ביקורתיות מרכזיות, וביניהן, הרדיקליות, ניאו-רדיקליות, פמיניסטיות, ופוסט-מודרניות. מעבר להתמצאות התיאורטית, הקורס מאפשר הזדמנות לבחון רעיונות ביקורתיים כחלק מארגז הכלים הבסיסי של העוסקות והעוסקים בשינוי מציאות החיים ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה והחברה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהתיאוריה של הפרקטיקה ב' (11102818) +התיאוריה של הפרקטיקה (11101128)


tau logohourglass00:00