חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3028-05
שם הקורס סמינר אמפירי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר נגה צורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogatsur@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 251
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 122
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 122
הלימודים מתקיימים כל שבועיים
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סמינר זה נועד לפתח חשיבה מדעית ולהקנות ידע ומיומנויות בסיסיות במחקר בעבודה סוציאלית. למידה זו החלה במסגרת קורס שיטות מחקר בשנה ב', על ידי רכישת המושגים התיאורטיים, ותמשיך בסמינר הנוכחי על ידי יישום המושגים במהלך תכנון וביצוע של מחקר כמותי.
במהלך סמסטר א' יתבקשו הסטודנטיות.ים לתכנן מחקר, בנושא החוויה של הגוף בקונטקסט משפחתי. הם יבחרו משתנים מתוך רשימה שתוכן מראש, שישמשו לניסוח שאלות, השערות ומודל המחקר. עריכת המחקר בפועל, תעשה בסמסטר ב'. לפיכך, בסמסטר א' נעסוק בהיכרות עם עולם התוכן וכתיבת הצעת מחקר. בסמסטר ב' נעסוק בנושאים הקשורים בניתוח הנתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מסכם.
העבודה על תכנון וביצוע המחקר תעשה בקבוצות מחקר, של שני הסטודנטיות.ים בכל קבוצה. עבודת קבוצות המחקר תונחה ותלווה על ידי המרצה והכיתה, במפגשים שיתקיימו אחת לשבועיים במתכונת סמינר. בשיעורים אלו תציג כל קבוצה את החלק הנדון במחקרה (בשלב התכנון או הביצוע) ותקבל משוב מהמרצה והכיתה. בנוסף, ילמדו בשעורים אלו תכנים הקשורים לביצוע מחקר וכתיבת דו"ח מחקר. מספר השעורים המצומצם יחייב עבודה אינטנסיבית תוך הקפדה על לוח הזמנים.



לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לסטטיסטיקה (11102804) +שיטות מחקר (11102127)


tau logohourglass00:00