חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3187-01
שם הקורס ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר נורה לנגר-קוריןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: noraa@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 215
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 122
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 122
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסמינר יעסוק בשוני התרבותי המאפיין את מדינת ישראל ובהשלכותיו על התיאוריה והפרקטיקה של העבודה הסוציאלית תוך התמקדות בשתי אוכלוסיות: אוכלוסייה העוברת מארץ לארץ ומתרבות לתרבות ואוכלוסיות החיות כמיעוט בחברה הישראלית. מושג רב התרבותיות ייבחן תוך התייחסות ללאומיות, מעמד סוציו-אקונומי, אתניות, מגדר ודתיות. מטרות הסמינר הינן: הקניית ידע, הבנה וכושר אבחנה של הסטודנט בדבר הצרכים הסוציאליים הייחודיים של אוכלוסיות העוברות מארץ לארץ ומתרבות לתרבות או שחיות כמיעוט בחברה הישראלית; בדיקת עמדות אישיות ביחס לשונה ופיתוח רגישות להבדלים תרבותיים; הכרת מערכת המענים הקיימים בחברה הישראלית לצרכים של האוכלוסיות הנדונות; הרחבת הידע של הסטודנטים בשיטות הע"ס תוך התייחסות להדגשים המיוחדים המתחייבים בעבודה עם פונים מרקע תרבותי אחר, במכלול מישורי ההתערבות וזיהוי דילמות אתיות ומקצועיות בטיפול רגיש להבדלי תרבות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות בעבודה סוציאלת-ב. (11102100) +אבחון פסיכוסוציאלי (11102116) +הכשרה מעשית (11102108)
קורסים מקבילים
הכשרה מעשית (11103208) +מיומנויות התערבות ג (11103016)


tau logohourglass00:00