חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3190-02
שם הקורס אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר שרית סמילה סנדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sarits@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 230
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 150
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אתיקה מקצועית מהווה נושא מרכזי באתוס (ethos) של מקצועות הרפואה מאז ימי היפוקרטס. קורס זה יתמקד בנושא של אתיקה מנקודת ראות של העובד הסוציאלי והציבור. מטרת הקורס לאפשר למשתתפים להכיר חלק מהבסיס התיאורטי והקליני של אתיקה פרופסיונאלית, הקודים והחוקים הרלוונטיים והנושאים המרכזיים בתחום. הקורס יסקור שלושה תחומים עיקריים :
הבסיס התיאורטי/פילוסופי של אתיקה וערכים בעבודה סוציאלית,
קוד האתיקה וחוק העובדים הסוציאליים
סוגיות אתיות נבחרות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00