חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3190-03
שם הקורס אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר שרית סמילה סנדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sarits@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 14:00 - 13:00
בניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 230
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 152
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מקצוע העבודה הסוציאלית מזמן התמודדויות יומיומיות עם דילמות מוסריות מורכבות ביותר. מטרת הקורס היא לבסס ידע תאורטי שיאפשר התמודדות יעילה יותר עם הדילמות הללו. זאת תוך הצגת התיאוריות האתיות המרכזיות ויישומן ככלי מעשי לפתרון הדילמות השונות. הקורס יחל בדיון תיאורטי ובהדרגה נעבור לעיסוק יותר קונקרטי בסוגיות האתיות האופייניות למקצוע העבודה הסוציאלית. נעסוק בקורס בפיתוח יכולות אנליטיות שיסייעו לנו בהתמודדות עם הדילמות האתיות השונות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00