חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3208-03
שם הקורס הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה פביאנה גרבר אפשטייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: paulagarber@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 230
אופן ההוראה עבודה מעשית
שעות סמסטריאליות 8
סמסטר א' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שנה ג' מאופיינת בהתרכזות בתחום בעיה ובקבוצות חברתיות וקהילות קיימות או מתהוות. הלימודים בכיתה, במסגרת סמינריוני התרכזות ובהכשרה המקצועית-מעשית בשדה, ממוקדים במישורי המיקרו והמקרו של תחום עיסוק ההתרכזות. ההכשרה כוללת טיפול ופתרון בעיות אישיות במישור היחיד והקבוצה ופתרון סוגיות חברתיות במישור קהילתי וחברתי.
ההכשרה מתקיימת במסגרות ספציפיות הקשורות בתחומים בהם עוסקת ההתרכזות. תכליתם של הניסיונות הלימודיים והמטלות במסגרת ההכשרה המקצועית היא להכין את הסטודנט.ית לעצמאות התחלתית ואחריות מקצועית; לקדם את התפתחות זהותו/ה המקצועית תוך התבססותה על ידע, מיומנויות וערכי מקצוע העבודה הסוציאלית; להכין את הסטודנט.ית ליציאה הצפויה לסביבות עבודה שונות ומגוונות תוך התייחסות להיבטים של מורכבות חברתית, פוליטית, מקצועית וכלכלית; לפתח ולשכלל יכולות מקצועיות, מיומנויות וכלים שנרכשו בשנות לימוד קודמות; לקדם את בטחונו של הסטודנט.ית כאיש מקצוע ולפתח את מודעותו העצמית באשר ליכולותיו; להגביר ידע ומיומנויות לעבודה בתחום ההתערבות הספציפי, בו עוסקת ההתרכזות.

מסגרת ההכשרה המעשית:
ההכשרה המקצועית תתקיים בימי ראשון ושלישי, לאורך כל שנת הלימודים, כולל חופשת סמסטר. תהיה אפשרות לקיים הכשרה ביום חמישי (במקום ראשון או שלישי), באישור המדריכה ומורת השיטות.
יום הכשרה כולל 7-8 שעות ביום. ההכשרה תתקיים בשעות הבוקר או בשעות אחה"צ והערב בהתאם לשעות פעילות בשירות ובתיאום עם המדריכה.
הדרכה אישית תינתן על ידי העובדת הסוציאלית המדריכה- שעה וחצי כל שבוע. על הסטודנט.ית והמדריכה להודיע מראש על איחור או היעדרות מההדרכה. יש להשלים את פגישת ההדרכה במקרה ובוטלה או צומצמה.
מצופה שהסטודנט.ית יתנסה במהלך השנה ב- 5-6 התערבויות, מתוכן לפחות שתיים-שלוש ארוכות טווח. בהתרכזות קהילה מצופה מהסטודנט.ית לייזום וליישם שתי התערבויות קהילתיות.
מצופה מהסטודנט.ית להשתתף במגוון הזדמנויות למידה ופעילויות מקצועיות בשירות, כגון: תצפיות וליווי עו"סיות בעבודתן, מרכז למידה בשירות (אם קיים), ישיבות צוות, ביקורי בית, ועדות, ימי עיון והכשרה.
מצופה מהסטודנט.ית לקיים קשר עם ארגונים שותפים- בתי משפט, פנימיות, עמותות ומרחבי התערבות נוספים, על פי הנחיית המדריכה.

דרישות ומטלות
נוכחות חובה בימי ההכשרה לאורך כל שנת הלימודים כולל חופשת סמסטר. הגעה סדירה וללא איחורים. יש להשלים יום הכשרה במידה ובוטל. היעדרות מעל פעמיים לא תאפשר עמידה בתנאי ההכשרה.
כתיבת דוח אני ?אתה אחד בשבוע, והגשת דוחות תמציתיים ליתר הפגישות שהתקיימו. בהתרכזות קהילה יש להגיש דוח קהילתי אחד לשבוע. יש להגיש את הדוחות לפני פגישת ההדרכה על פי תאום עם המדריכה.
עמידה בלוח זמנים בכל הקשור למכתבים, דוחות סוציאליים, תסקירים.
כתיבה ותיעוד מקצועי- בתיקי המטופלים (סיכום חודשי וסיכומי טיפול).
עמידה בנהלי הארגון, קבלת קוד לבוש ונהלי עבודה.
התנהגות על פי כללי האתיקה המקצועית (על פי קוד האתיקה החדש של איגוד העובדים הסוציאליים).
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות בעבודה סוציאלת-ב. (11102100) +הכשרה מעשית (11102108) +אבחון פסיכוסוציאלי (11102116)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00