חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3240-01
שם הקורס ע"ס בתחום הזקן ומשפחתו
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר תמר גיטליץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tamargitly@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 126
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 126
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ופרקטי בתחום הזיקנה
וההזדקנות, כולל מיומנויות לאבחון, הערכה והתערבות עם זקנים ובני משפחותיהם,במסגרת הקהילה והמוסד.
בין הנושאים שהקורס יעסוק בהם (רשימה חלקית)גילנות,תיאוריות פסיכולוגיות וחברתיות של ההזדקנות, המשפחה המזדקנת ובני משפחה מטפלים, הזדקנות מוצלחת, רשתות תמיכה, בדידות, ירידה קוגניטיבית, שירותים וארגונים בתחום הזקנה וסוגיות סוף חיים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות בעבודה סוציאלת-ב. (11102100) +הכשרה מעשית (11102108) +אבחון פסיכוסוציאלי (11102116)
קורסים מקבילים
הכשרה מעשית (11103208) +מיומנויות התערבות ג (11103016)


tau logohourglass00:00