חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3264-01
שם הקורס ע"ס בתחום בריאות הנפש
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה פביאנה גרבר אפשטייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: paulagarber@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 230
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 123
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 123
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בשנים האחרונות אנו עדים למגמות חדשות בתחום העבודה עם אנשים המתמודדים עם הפרעות

נפשיות. במרכזן עומדת התפיסה של חיים בקהילה תוך פיתוח שירותים תומכים ומקדמים

תהליכי החלמה אישיים. בקורס זה נלמד על תפקידיה השונים של העבודה הסוציאלית בעבודה

עם אנשים המתמודדים עם מחלות נפשיות. נלמד את מהותם של תהליכי החלמה, נעמיק את

הידע אודות אפשרויות השיקום והטיפול באדם ובמשפחתו. נתייחס לגישות המכוונות את

העשייה למימוש חזון ההחלמה. בנוסף לכך נכיר את המענים הקהילתיים המתפתחים בעשורים

האחרונים אשר מממשים חזון זה )כמו למשל: מערכת סל שיקום, פיתוח שיטות טיפוליות

מגוונות(. נדגיש את מרכזיותו של ידע מניסיון של האנשים המתמודדים ושל בני ובנות

משפחותיהם בתהליכים אלו.

התרכזות בריאות הנפש משלבת שני קורסים: האחד יתמקד במיומנויות התערבות והשני

בתיאוריות ובמגוון מקורות ידע רלוונטיים. בשני הקורסים יודגש החיבור של ידע מהשטח עם

התיאוריה והפרקטיקה הנלמדות. הדיונים בכתה והתרגילים יתבססו על התנסויות הסטודנטים

והסטודנטיות בשדה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשיטות בעבודה סוציאלת-ב. (11102100) +הכשרה מעשית (11102108) +אבחון פסיכוסוציאלי (11102116)
קורסים מקבילים
מיומנויות התערבות ג (11103016) +הכשרה מעשית (11103208)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00