חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3266-01
שם הקורס התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' איבגני טרטקובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: evgenyt@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 122
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס ידון בתהליכים הפסיכו-סוציאליים בהגירה\עלייה וקליטת מהגרים\עולים, ובדגש על התהליכים המאפיינים את העלייה לישראל. הנושאים העיקריים של הקורס הנם: מוטיבציה להגירה, יחסה של החברה הקולטת כלפי המהגרים, מדיניות הקליטה, ההסתגלות הפסיכולוגית, תרבותית וחברתית של מהגרים. בקורס נסקור את התיאוריות הפסיכולוגיות הקשורות למפגש בין-תרבותי ונדון בשיטות העבודה עם מהגרים בהקשר הפרטני, המשפחתי והקהילתי. מטרת הקורס היא להקנות ידע תיאורטי ולספק כלים מעשיים אשר יאפשרו לסטודנטים להבין טוב יותר מהגרים\עולים ולעזור להם להתמודד עם הלחצים הכרוכים במעבר הבין-תרבותי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00