חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3277-01
שם הקורס עבודה סוציאלית קהילתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' רות בתיה פרנקנבורגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ruthfrn@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 202
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 053
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 053
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס ההתרכזות 'עבודה סוציאלית קהילתית' הינו קורס יסוד בשנה ג'. הקורס מקנה את הבסיס הערכי והמקצועי של תחום העבודה הסוציאלית עם קהילות. בקורס זה נדון בעבודה סוציאלית קהילתית מנקודת מבט תיאורטית, תוך עיסוק בהגדרות, מודלים וסוגיות מרכזיות. קורס 'מיומנויות התערבות בעבודה סוציאלית קהילתית' מהווה קורס משלים ויתמקד בפן המעשי ובהתנסות בשדה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00