חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3277-01
שם הקורס עבודה סוציאלית קהילתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' רות בתיה פרנקנבורגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ruthfrn@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 202
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 053
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 053
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

רציונל: קורס ההתרכזות 'עבודה סוציאלית קהילתית' הינו קורס יסוד בשנה ג'. הקורס מקנה את הבסיס הערכי והמקצועי של תחום העבודה הסוציאלית עם קהילות. בקורס זה נדון בעבודה סוציאלית קהילתית מנקודת מבט תיאורטית, תוך עיסוק בהגדרות, מודלים וסוגיות מרכזיות. קורס 'מיומנויות התערבות בעבודה סוציאלית קהילתית' מהווה קורס משלים ויתמקד בפן המעשי ובהתנסות בשדה.
מטרות הקורס:
א. הכרות עם מטרות, ערכים ועקרונות העבודה הקהילתית.
ב. הקניית שיטות התערבות בעבודה סוציאלית קהילתית ודגמים של שינוי חברתי.
ג. העמקה בנושאים מרכזיים העומדים בבסיס המקצועי של העבודה הסוציאלית הקהילתית.

דרכי הוראה ונהלי הקורס:
הלמידה תבוסס על קריאת חומרים תיאורטיים ודיון פעיל בכיתה, ניתוח סוגיות מקצועיות, הרצאות אורח וסיורים לימודיים. נדרשת נוכחות והשתתפות פעילה שוטפת.
בהתאם לנהלי בית הספר: הנוכחות בשיעורים הינה חובה. סטודנט/ית שיעדר/שתיעדר מעבר לפעמיים בכל סמסטר, קורס השיטות לא יוכר.
מטלות והרכב הציון:
עבודות
עבודה סמינריונית מסכמת 40%
תרגילים
ראיון עם עובדים קהילתיים ? 40%
הגשה והצגה של סוגיה מקצועית בקבוצות ? 20%הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00