חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3280-01
שם הקורס ע"ס בתחום הבריאות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ג`וליה גוזמן ברשאןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gozmang@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 124
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 124
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הסמינר: סמינר ההתרכזות יעסוק בהבנת ההיבטים השונים של חולי פיזי והשלכותיהם על תפקידי העבודה הסוציאלית במערכת הבריאות.

נושאי הלימוד:
? היכרות עם גישות תיאורטיות מרכזיות ומחקרים המסבירים את תהליכי התמודדות והסתגלות של האדם והמשפחה למצבי חולי פיזי לאורך מעגל החיים תוך דגש על היבטים חברתיים, תרבותיים ומגדריים.
? היכרות עם דרכי העבודה הייחודיות לתחום: גישות להערכה ביו- פסיכו- סוציאלית, התערבויות קצרות מועד, תכנון שחרור מאשפוז, התערבויות ארוכות טווח בקרב חולים במחלות ממושכות והתערבויות במצבי סוף החיים.
? הקניית מיומנויות להתערבות בשעת דחק ומשבר.
? היכרות ובחינה ביקורתית של תפקידי העבודה הסוציאלית במערכות בריאות באשפוז ובקהילה בדגש על מקומו הייחודי של העובד הסוציאלי בצוות רב מקצועי.
? הקניית ידע אודות פרקטיקה פרטנית, קבוצתית, קהילתית והיבטים של מדיניות בתחום הבריאות.
? למידה ועיבוד של החוויה הייחודית של המטפל/ת בתחום הבריאות וההשלכותיה.

דרכי הלמידה: הסמינר יתנהל על ידי קריאה ולימוד של ספרות תיאורטית, קלינית ומחקרית, דיונים בכיתה, הצגות מקרים וסוגיות, הרצאות אורח, סרטים וסיורי שטח.

מטלות הסמינר:
? 3 תרגילים - 60%.
? עבודה סמינריונית- 40%.

פירוט מטלות הסמינר:
? תרגיל 1 - ראיון עם אדם חולה, הגשה אישית דרך מודל, תאריך הגשה: 8.11.2021 (20%).
? תרגיל 2 - הצגת נושא בכיתה מרשימת הנושאים בשלשות. תאריך ההצגה בכיתה ? במהלך השנה על פי שיבוץ. יש להגיש את המצגת שבועיים לפני מועד ההצגה במייל (20%).
? תרגיל 3 - חוויית המפגש שלי כמטפלת עם סיפורו של המטופל ומשפחתו. הגשה אישית דרך מודל, תאריך הגשה: 14.3.2022 (20%).
? עבודה סמינריונית- תאריך הגשה יקבע על ידי האוניברסיטה (40%).

המטלות יוגשו דרך המודל עד השעה 23.59 במועד שנקבע. כל חריגה מן המועד שנקבע תיתכן רק באשור הועדה לענייני תלמידים.

בהתאם להנחיות בית הספר: הגשת עבודה באיחור וללא אישור הוועדה תגרור הורדת 10 נקודות מציון העבודה, על כל שבוע איחור נוסף יורדו 5 נקודות מציון העבודה. שימו לב כי אין אפשרות לתקן עבודה בקורס.

נוכחות בשיעורים:
? הנוכחות בשיעורים הינה חובה.
? אין להעדר מעבר לפעמיים בכל סמסטר. סטודנטית שתיעדר מעבר לפעמיים, הקורס לא יוכר.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00