חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3280-01
שם הקורס ע"ס בתחום הבריאות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ג`וליה גוזמן ברשאןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gozmang@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 124
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 124
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סמינר ההתרכזות יעסוק בהבנת ההיבטים השונים של חולי פיזי ומוגבלות והשלכותיהם על תפקידי העבודה הסוציאלית במערכת הבריאות.
נושאי הלימוד:
גישות תיאורטיות מרכזיות ומחקרים בתחום ההתמודדות והסתגלות האדם והמשפחה למצבי חולי פיזי לאורך מעגל החיים תוך דגש על היבטים חברתיים, תרבותיים ומגדריים.
דרכי העבודה הייחודיות לתחום ע"ס במערכת הבריאות: גישות להערכה ביו- פסיכו- סוציאלית, התערבויות קצרות מועד, תכנון שחרור מאשפוז, התערבויות ארוכות טווח בקרב חולים במחלות ממושכות והתערבויות במצבי סוף החיים.
מיומנויות להתערבות בשעת משבר.
בחינה ביקורתית של העבודה הסוציאלית במערכות בריאות באשפוז ובקהילה בדגש על מקומו הייחודי של העובד הסוציאלי בצוות רב מקצועי.
פרקטיקה פרטנית, קבוצתית, קהילתית והיבטים של מדיניות בתחום הבריאות.
החוויה הייחודית של המטפל/ת במערכת הבריאות והשלכותיה.
דרכי הלמידה: הסמינר יתנהל על ידי קריאה ולימוד של ספרות תיאורטית, קלינית ומחקרית, דיונים בכיתה, הצגות מקרים וסוגיות, הרצאות אורח, סרטים וסיורי שטח.

מטלות הסמינר:
3 תרגילים - 60%.
עבודה סמינריונית- 40%.

פירוט מטלות הסמינר:
תרגיל 1 - ראיון עם אדם חולה, הגשה אישית דרך מודל, תאריך הגשה: 15.11.2022 (20%).
תרגיל 2 - הצגת נושא בכיתה מרשימת הנושאים בשלשות. תאריך ההצגה בכיתה - במהלך השנה על פי שיבוץ. יש להגיש את המצגת שבועיים לפני מועד ההצגה במייל (20%).
תרגיל 3 - חוויית המפגש שלי כמטפלת עם סיפורו של המטופל ומשפחתו. הגשה אישית דרך מודל, תאריך הגשה: 27.3.2023 (20%).
עבודה סמינריונית- 8.10.23 (40%).

המטלות יוגשו דרך המודל עד השעה 23.59 במועד שנקבע. כל חריגה מן המועד שנקבע תיתכן רק באשור הועדה לענייני תלמידים.

בהתאם להנחיות בית הספר: הגשת עבודה באיחור וללא אישור הוועדה תגרור הורדת 10 נקודות מציון העבודה, על כל שבוע איחור נוסף יורדו 5 נקודות מציון העבודה.
אין אפשרות לתקן עבודה בקורס.

נוכחות בשיעורים:
הנוכחות בשיעורים הינה חובה.
אין להעדר מעבר לפעמיים בכל סמסטר.
סטודנטית שתיעדר מעבר לפעמיים, הקורס לא יוכר.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00