חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3296-01
שם הקורס עבודה סוציאלית עם נשים מפרספקטיבה פמיניסטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה דניאלה שבאר-שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danielashab@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 055
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עבודה סוציאלית עם נשים מפרספקטיבה פמינסטית
עבודה סוציאלית פמיניסטית מייחסת חשיבות ומשמעות להקשר המגדרי בחברה ולתפקידו בהווצרותו הן של העולם התוך נפשי והן של חוויות, קשיים תהליכים המאפיינים נשים לעומת גברים (וכל מי שביניהם). הגדרת מצב כמשברי ומתן פתרונות טיפוליים למצב זה, יהיו תמיד תלויי הקשר ואידיאולוגיה, וכך גם הגדרתם של מצבים כמשבריים עבור נשים. על מנת להבין את המשמעות היחודית של משברים בחיי נשים הקורס יורכב משלושה חלקים:
בחלק הראשון, נלמד את התאוריות המרכזיות העוסקות בהבנת עולמן הנפשי הייחודי של נשים בהשוואה לגישות הפסיכולוגיות הקלאסיות מתוך התבוננות מנתחת וביקורתית. בחלק זה נבין כיצד מציאות החיים שלנו מעצבת את הנפש שלנו כנשים, גברים ובכלל.
בחלק השני, נתעמק במעגל החיים של נשים מילדות ועד זקנה ונסמן את ההתפחות של הנפשית-נשית בהקשרה החברתי-תרבותי ואת המשבר שכל תקופה כזו מזמנת לנשים.
בחלק השלישי, נעסוק בעקרונות המרכזיים של התערבות עם נשים במצבי דחק ומשבר ונבין כיצד הם נשאבים ומתבססים על הגישות התאורטיות שנלמדו. נבחן את האופנים בהם ניתן להבין קשיים ומשברים בחיי נשים, נלמד להקשיב באופן חדש ואחר לנשים במשבר, ולהציע דרכי התערבות מתאימות ורלוונטיות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00