חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3444-01
שם הקורס הקבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר נורה לנגר-קוריןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: noraa@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 215
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 121
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: להקנות מושגי יסוד במישור הקבוצה שיתנו בסיס ראשוני - עיוני ומעשי, לבחירת קבוצה כשיטת התערבות, להקמת הקבוצה, לבניית יחידת ההנחיה ולהכרת תפקיד המנחה. בין הנושאים שיידונו: הרציונל להתערבות קבוצתית בעבודה סוציאלית, היסטוריה של עבודה קבוצתית, הקבוצה כשלם, תהליכים בקבוצה, השתקפות והדהוד בקבוצה, מצבים מקשים בקבוצה.
הלמידה תכלול תיאוריה והתנסות בכתה בהשתתפות פעילה של התלמידים.
דרישות מוקדמות: הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית, יחסים בין-אישיים בקבוצה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםיחסים בינאישיים בקבוצה (11102104) אויחסים בינאישיים בקבוצה (11101104) +הקבוצה הקטנה בעס (11102135)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00