חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3726-01
שם הקורס סוגיות ביחס לחולי פיזי בילדים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' ליאת חממהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hamama@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 055
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יקנה ידע תיאורטי בסוגיות שונות המתייחסות לחולי פיזי בילדים, כמו: עקרון טובת הילד בנושא בריאות פיזית, חוק זכויות הילד החולה, השתתפות ילדים בקבלת החלטות על טיפול רפואי, מעמד ההורים בטיפול רפואי בילדים, השלכות התפתחותיות/ רגשיות/חברתיות והתנהגותיות של חולי פיזי, התמודדות של אחאים לילדים עם חולי פיזי, רגישות תרבותית במצב של חולי בילדים, תפקיד העו"ס במערכת הרפואית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00