חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3726-01
שם הקורס סוגיות ביחס לחולי פיזי בילדים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' ליאת חממהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hamama@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 120
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יקנה ידע תיאורטי בסוגיות שונות המתייחסות לחולי פיזי בילדים, כמו: עקרון טובת הילד בנושא בריאות פיזית, חוק זכויות הילד החולה, השתתפות ילדים בקבלת החלטות על טיפול רפואי, מעמד ההורים בטיפול רפואי בילדים, השלכות התפתחותיות/ רגשיות/חברתיות והתנהגותיות של חולי פיזי, התמודדות של אחאים לילדים עם חולי פיזי, רגישות תרבותית במצב של חולי בילדים, תפקיד העו"ס במערכת הרפואית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00