חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3743-01
שם הקורס עבודה סוציאלית עם פליטים ומבקשי מקלט בישראל ובגרמניה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ליאור בירגרצרו קשר
מרצה ד"ר נורה לנגר-קוריןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: liorbirger@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: noraa@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 215
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה עוסק בסוגיית ההגירה הבינלאומית, הנמצאת בשנים האחרונות בראש סדר היום הציבורי והפוליטי בקרב מדינות ה"צפון הגלובלי". עובדים סוציאליים הנם בעלי תפקיד מרכזי ומשמעותי בקליטתם של פליטים ומבקשי מקלט, ועבודה בתחום זה דורשת ידע ומיומנויות מובחנים. מטרת הקורס הנה להעניק לסטודנטים הכרות עם עולם הידע של הגירה ופליטות, הבנה תיאורטית ופרקטית של הגישות המרכזיות בעבודה סוציאלית עם פליטים ומהגרים, האתגרים עמם מתמודדים עובדים סוציאליים בגרמניה, ולמידה אודות מציאות חייהם של פליטים ושל החברה הקולטת. תכנים אלה ילמדו מתוך מבט משווה עם המדיניות והפרקטיקה כלפי מבקשי מקלט בישראל ועבודתם של עובדים סוציאליים בתחום.
הקורס הנו קורס מרוכז המתקיים בחלקו בארץ במסגרת ימים מרוכזים שיתקיימו בסמסטר ב', ובחלקו בברלין, אליה ניסע למשך 4 ימים מלאים עם תום שנת הלימודים, בסוף חודש יוני/תחילת חודש יולי. הקורס כולל הרצאות פרונטליות, מפגשים עם עובדים סוציאליים ועם אנשי מקצוע נוספים בארגונים העובדים עם מהגרים ופליטים, מפגשים עם פליטים, סיורים, וכן סמינר רפלקטיבי קבוצתי. חשוב לציין כי חלקו של הקורס המתוכנן להתקיים בברלין, תלוי בהתפתחויות אשר יחולו מבחינת משבר הקורונה והשלכותיו. במידה ולא תתאפשר נסיעה לברלין - הקורס כולו יתקיים בארץ.
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00